הוראות הפעלה

הוראות הפעלה לפיקודים

פיקוד לשער נגרר LI 220
פיקוד לשערי כנף CEM L2 220
פיקוד לשער נגרר LRX2102 SEAV
פיקוד לשער נגרר LRX2102G SEAV
פיקוד לשער דו-כנפי SEAV LRX2150

מערכות לפתיחת שערים ומחסומים

הוראות הפעלה למערכת SG302GA
הוראות הפעלה למערכת SG302GB
הוראות הפעלה למערכת SG301- 433
ניהול מערכת סלולארית מאתר החברה
ניהול מערכת סלולארית RTU5024